ดาวน์โหลด POI
 
ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น เข้าครัวซีพี สั่ง
      ซื้อสินค้า บัตรสมาชิกซีพี เฟรชมาร์ท เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ข่าวและกิจกรรม แวะชมร้านค้า ดาวน์โหลด POI
เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา
 
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านค้า ผลิตภัณฑ์ของ ซีพี ทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน ในนามของ CP Fresh Mart ซึ่งมีอัตราการเติบโตและขยายสาขาเพิ่มสูงขึ้น มากอย่างต่อเนื่อง และทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร และหลักการจัดการที่บริษัทมีให้กับพนักงาน และการคำนึงถึง การบริการที่เข้าถึงผู้บริโภค การคัดสรรรบุคคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว CP Fresh Mart เพื่อเคียงข้างไปกับเรา
ตำแหน่งงาน
   
 
IT Quality Assurance (QA)
10 ตำแหน่ง
 
 1. Provide guidance and consultation on software processes
 2. Plan and perform software process verification
 3. Resolve process non-compliance issues with software project groups
 4. Analyze software metrics
 5. Collect feedback from software project groups for continual process improvement

 

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2641 0400 (จันทร์-ศุกร์)
 • การสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครงาน
 
Implement & Support
5 ตำแหน่ง
 
 • งานด้าน Implement ระบบงาน ศึกษาระบบงานที่มีอยู่ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ
 • งานด้าน Support  แนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ,คอยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งระบบ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2641 0400 (จันทร์-ศุกร์)
สมัครงาน
 
พนักงานขาย Food Service (ภาคเหนือ)
7 ตำแหน่ง
 
 • รับผิดชอบ ดูแลงานขายผลิตภัณฑ์อาหาร CP Fresh Mart
 • สรุปรายงานขายประจำวัน
 • ติดตามสภาวะตลาด

 

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2641 0400 (จันทร์-ศุกร์)
 • การสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครงาน
 
พนักงานจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์
5 ตำแหน่ง
 
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้า
 • จัดทำรายการเกี่ยวกับข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าและข้อมูลทางการจัดซื้อ
 • ติดตามสภาพการณ์ตลาดของสินค้า เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
 • ประเมินผล suppliers ประจำในแต่ละเดือน

 

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2641 0400 ต่อ107 (จันทร์-ศุกร์)
 • การสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครงาน
 
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน CP Fresh Mart
14 ตำแหน่ง
 
 •  CP Fresh Mart ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารของซีพี ทั้งอาหารสดและอาหารพร้อมทาน
 • ดูแลรับผิดชอบวางแผนและจัดการการขายประจำสาขา ,การวางแผนและสั่งสินค้าให้เหมาะสม, การจัดวางจัดเรียงสินค้า, การให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความสะอาดของร้าน ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในร้าน
 • ดูแลเรื่องสต็อคสินค้า เงินค่าขายสินค้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการขายและให้บริการ ฯลฯ

 

 • การสมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สมัครงาน
สนใจโทร.
083-988-9900, 083-988-9801,
083-989-0011, 02-693-0343
หรือส่ง Resume และเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่าย มาที่
  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CP Fresh Mart)
เลขที่ 252/115-116 อาคาร 2 ชั้น 22 อาคารเมืองไทย-ภัทร
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
วงเล็บมุมซอง "สมัครตำแหน่ง (ที่ต้องการสมัคร)"
หรือส่งประวัติมาที่ e-mail: job_cpfm@cpf.co.th